Milloin vanhemmaksi?

with No Comments

Milloin vanhemmaksi?

Terveena_raskaaksi_vanhemmuus

Mistä tiedän ollaanko me valmiita? Harkinta on hyväksi, mutta liian kauan ei kannata odottaa. Vanhemmuuden edellytykset ovat yksinkertaisissa asioissa. Kysykää itseltänne:

  • Onko meillä keskusteluyhteys?
  • Onko meillä tunne, että voidaan tukeutua toisiimme?
Asiat ovat hyvin, jos vastasit(te) molempiin myöntävästi. Jos koette, että näihin on vaikea vastata, kannattaa yhdessä hakeutua psykologin vastaanotolle keskustelemaan. Solmut kannattaa avata ennen niiden tiukkenemista. Jos lapsen toivomiseen liittyy ristiriitaisia tunteita, kuten pelkoja vanhemmuuden suhteen, epävarmuutta parisuhteen kestävyydestä tai erimielisyyttä raskauden yrittämisestä, kannattaa

kääntyä parisuhdeammattilaisen puoleen.

Muista ettei parisuhteessa väliaikainen, selvitettävissä oleva katkos, voi murtaa hyvää perustaa. Katkoksista voi aina oppia, kasvaa ja palata yhteen.

Kaikki kirjoitettu ei ole pätevää, kuka tahansa voi julistautua parisuhteen tai vanhemmuuden asiantuntijaksi. Älä usko kaikkea mitä ihmiset kirjoittavat ja julkaisevat. Tiedätkö kirjoittajasta tarpeeksi?
Voiko häneen luottaa? Oma kokemus ei varmista asiantuntijuutta. Koulutus painaa osaamisessa enemmän.

Maailma on pullollaan ihmisiä, joilla on positiivisia kokemuksia vanhemmuudesta. Jos olet epävarma siitä, miksi ihmiset ylipäätään hankkivat lapsia, kysy heiltä itseltään! Vanhemmuus ei ole ylivoimaista tai liian vaativaa. Ota rennosti, suurin osa ihmisistä ovat sellaisenaan ihan riittäviä vanhemmuuteen. Jos on itsellä ja yhdessä tunne ja halu vanhemmaksi tuloon, voitte luottaa siihen. Kukaan ei ole vanhemmuuteen täysin valmis.

Olisinpa tiennyt, että kannattaa aloittaa ajoissa!

Jos tiedätte jo, että toivotte useamman kuin yhden lapsen, on tärkeä aloittaa ajoissa. Naisen hedelmällisyys laskee jo 30-vuotiaana ja jopa huomattavasti 35-vuotiaana. Miehenkin iällä on merkitystä hedelmällisyydelle. Jos toiveena on 3 lasta, ensimmäinen olisi hyvä saada alulle jo nuorena! Yllättävän nuorena. Tästäkin asiasta kannattaa puhua, ettei tule yllätyksiä.

Katso täältä linkkejä aiheesta!

 

Miten ois ny?

Katso tästä lyhyt videoklippi siitä miten voi käydä, jos odottaa liian kauan…

Iän vaikutus hedelmällisyyteen havainnollistettuna:

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tuotoksena on tehty kaaviot iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen. Tuotoksessa kuvataan hedelmällisyyden laskua iän myötä kahden eri kaavion avulla. Toisessa kaaviossa kuvataan naisen hedelmällisyyttä synnyttämättömillä sekä synnyttäneillä naisilla ja toisessa miehen hedelmällisyyttä. Kaavioiden avulla on tarkoitus havainnollistaa hedelmällisyyden laskua iän myötä. Lue lisää kaavioista täältä!

Iän vaikutus hedelmällisyyteen -kaavio!